Indien u verhinderd bent voor een afspraak verzoek ik u om mij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Op deze manier ben ik in de gelegenheid om iemand anders voor u in de plaats te zoeken. De annulering van een afspraak dient uiterlijk 48 uur (2 dagen) van te voren gemeld te worden. Annuleert u binnen 48 uur dan worden de volledige gesprekskosten in rekening gebracht. Soms lukt het mij om een andere cliënt in uw plaats te plannen. In dat geval hoeft u niet te betalen. Bij onduidelijkheid of een afspraak afgezegd is dient u zelf aan te kunnen tonen op welk tijdstip u de afspraak heeft afgezegd (bv: door een email met tijd en datum).

U betaalt voor individuele therapie € 89,- per gesprek van 45 minuten. U betaalt voor relatietherapie € 110,- per gesprek van 45 minuten (Het bedrag voor relatietherapie is hoger omdat hier 21% btw over moet worden afgedragen). Voor een intakegesprek gelden dezelfde tijden en tarieven. In acute gevallen is een telefonisch of emailconsult mogelijk. De kosten hiervoor worden aan u doorberekend. U betaalt per 10 minuten € 20,-. Via uw aanvullende verzekering wordt soms een gedeelte van de kosten vergoed. De hoogte van de vergoeding en de eisen die gesteld worden verschillen per verzekeraar. U kunt dit in uw verzekeringspolis nazoeken. Hiervoor is het nuttig om te weten dat ik de volgende registraties en lidmaatschappen heb:
1 psycholoog NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).
2 Lid van het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psycho-sociaal therapeuten en Agogen).
3 Ingeschreven bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

U ontvangt één keer per maand een factuur van het bedrijf Fa-med. U betaalt de factuur binnen de gestelde
betalingstermijn. Heeft u problemen met de betaling dan neemt u contact op met Fa-med. Indien mogelijk declareert u de factuur bij uw zorgverzekeraar en ontvangt u zelf een vergoeding.