Wanneer u aan de slag wilt met uw persoonlijke ontwikkeling of u wilt graag begeleiding omdat u vastloopt in uw werksituatie dan kunt u bij Margreeth van Haaften een aantal coachingsgesprekken voeren. Problemen in de werksituatie kunnen zowel door omgevingsfactoren als door persoonlijke factoren veroorzaakt worden. Meestal is het een combinatie van beiden. Omdat u zelf onderdeel bent van uw organisatie is het soms moeilijk om de verschillende invloeden te overzien. Bewustwording van datgene wat u in de weg staat om optimaal te kunnen functioneren is cruciaal. Pas dan bent u in staat om de juiste acties te ondernemen.

Tijdens het intakegesprek onderzoeken we uw werkvraag en formuleren we de doelen waaraan u wilt werken. Op basis van deze doelen maakt Margreeth van Haaften een schatting van het aantal gesprekken dat nodig is. Tijdens de coachingsgesprekken krijgt u verschillende handvaten aangereikt om aan de door u gestelde doelen te werken. U gaat aan de slag met datgene wat binnen uw eigen controle ligt.

wees blij op je werk vandaag

Geef mij de kracht om te veranderen wat ik kan veranderen.

De moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen.

En de wijsheid om het verschil te zien.

Teresa van Avila (16e eeuw)

Margreeth van Haaften is psycholoog. Dit betekent dat zij samen met u kijkt naar wie u bent en hoe dat uw functioneren in uw werk beïnvloedt.

De coachingsgesprekken (inclusief het intakegesprek) duren 45 minuten en kosten € 89,-* per gesprek (voor particulieren). Wanneer de coachingsgesprekken door uw werkgever betaald worden, gelden er aangepaste tarieven.

* Veel zorgverzekeraars vergoeden een deel van de gesprekskosten. Klik hier om te zien hoeveel uw zorgverzekeraar vergoed.

Geef hieronder uw oordeel over de informatie op deze pagina: